Nordnet lanserer ny prismodell for fond

Nordnet har lenge vært en favoritt blant små og mellomstore investorer i Norge og resten av Norden. Nå lanserer Nordnet en ny prismodell for fond som kanskje kan skremme bort en andel av kundegruppen, selv om et flertall av fond riktignok blir billigere.

Kort sagt så vil Nordnet gi returprovisjonen de i dag mottar fra fondsforvalterne tilbake til kundene sine. Samtidig innfører de en plattformavgift på alle fond. De fleste fondene vil ha en høyere returprovisjon enn plattformavgift og vil derfor bli billigere, men fondene som har lavere returprovisjon (slik som de fleste indeksfond) vil bli dyrere.

Mange av oss har lest om Nordnet på steder som for eksempel Aksjebloggen, hvor Nordnet blir anbefalt som en av de billigste og mest brukervennlige plattformer. Dette er ikke lengre tilfeller for de av oss som foretrekker å investere i billige indeksfond, enkelte indeksfond blir nemlig mer enn dobbelt så dyre med denne nye prismodellen.

Du kan se detaljene rundt plattformavgift i tabellen under.

Total verdi av fondsportefølje Aksjefond (passive og aktive, denne prisklassen gjelder også for kombinasjonsfond) Rentefond (pengemarkedsfond, obligasjonsfond og high yield)
0 – 500 000 kr 0,30 % 0,15 %
500 000 – 5 mill kr 0,25 % 0,15 %
5 – 10 mill kr 0,25 % 0,05 %
Over 10 mill kr 0,15 % 0,05 %

Eksempler på prisendring

Det som er verdt å merke seg er at de som kommer aller dårligst ut av denne endringen er småsparerne med primært billige indeksfond eller rentefond.

Dersom du for eksempel har spart i et av de billigste globale indeksfondene som hittil har kostet 0,18% i året vil du nå måtte betale hele 0,373% per år. Dette er en stor økning for disse fondene. Dersom du i stedet har et aktivt forvaltet fond til 1,5% årlig kostnad vil denne kunne reduseres til rundt 1%.

Hva skjer med Super Fondene?

Mange like Nordnet sine egne indeksfond for Norge, Sverige, Danmark og Finland. Fordelen med disse fondene har vært at de har hatt 0% i årlig kostnad. Disse har lenge blitt kalt Super Fond, men måtte bytte navn for noen måneder siden da det viste seg å være mot lovverket å reklamere for et fond som «supert». Dette navn byttet passet egentlig ganske bra, da disse fondene ikke lengre blir like supre etter den nye prismodellen trer i kraft i september. Disse fondene vil nemlig også få en plattformavgift, og ettersom de ikke har noen returprovisjon å gi tilbake vil prisen bli mellom 0,30% og 0,15% avhengig av hvor stor din totale portefølje er (se tabellen over). Dette betyr (etter min mening) at disse fondene ikke lengre er verdt å investere i for små og mellomstore investorer.

Hvilke alternativer finnes?

Dersom du ønsker å fortsette med en indeksfondportefølje kan de spare mye ved å flytte fondene til en annen bank som for eksempel Sbanken, DNB, KLP eller andre banker uten plattformavgifter. Et alternativ dersom du ønsker å bli værende hos Nordnet kan være å i stedet kjøpe en såkalt ETF også kjent på norsk som et børshandlet fond. ETF-er har ikke denne plattformavgiften, men de har kurtasje ved kjøp og salg.