Hvorfor er vin sunt?

I følge tall fra Vinmonopolet så har salget totalt gått ned i 2019 men det har vært en stigning i salget av vin. Nordmenn er veldig glad i en god flaske vin, dette har nok noe med at vi har god økonomi og at livsnytelse står høyt på agendaen til de aller fleste nordmenn. Alkohol har en svært negativ påvirkning på helsen hvis man drikker for mye men veldig mange mener å ha lest at “litt vin er sunt”. Er dette virkelig sant? Det er nettopp dette vi skal se nærmere på i denne artikkelen. 

Historien til vin 

Vin har eksistert i flere tusen år og man finner forskjellige typer vin verden over. I det gamle Egypt så har man funnet ut at rødvin ble brukt som medisin. Faktisk så er vin en av de eldste dokumenterte menneskelagde medisiner. Da ble vin brukt som et trygt alternativ til infisert drikkevann, smertelindring etter fødsel, rensing av sår og til problemer med fordøyelsen. Vin har blitt brukt som medisin i mange år etter dette. Det er først i nyere tid at man har funnet ut av den negative effekten alkohol kan ha på helsen og avhengighetsproblemene relatert til alkohol. 

Er vin sunt? 

Det finnes veldig mye forskning på vin og effektene av vin på helsen. Noen studier viser at et moderat inntak av vin daglig kan redusere sannsynligheten for hjertesykdommer, slag og kan forlenge livet. Samtidig så viser andre studier at vin og alkohol øker sannsynligheten for leversykdommer. Hvis man skal drikke vin for å få helsegevinsten så viser forskning at man bør drikke rødvin. Rødvin har den høyeste andelen reservatrol som finnes i alle planter. Reservatrol hjelper planten mot skader og infeksjoner. Hvis man ønsker å øke inntaket av reservatrol så er det mer effektivt å spise bær enn å drikke vin eller annen alkohol. 

Som nevnt så er det gjort mye forskning på effekten av vin og rødvin spesielt på helsen. Det er helt klart at vin og rødvin spesielt kan ha en positiv effekt på helsen. Samtidig er det svært viktig å huske på de negative konsekvensene av alkohol. Nedenfor har vi oppsummert helsefordelene ved et glass rødvin om dagen. Vær oppmerksom på at vi ikke har tatt hensyn til de negative effektene: 

Slag 

Forskning viser at reservatrol kan beskytte hjernen for skader etter slag. Forskningen kommer i fra den anerkjente John Hopskins University school of Medicine. Dette er ikke forskning som er gjort på mennesker, men på mus. 

Det er usikkert om det kun er reservatrol eller om det er kombinasjonen av alkohol og reservatrol. 

Blodårer 

Vin kan ha en positiv effekt på blodårene og på blodtrykk ifølge en engelsk studie utgitt i 2006. I den samme studien fant de at rødvin uten alkohol hadde tilnærmet samme effekt, dette kan dermed være et sunnere alternativ enn rødvin med alkohol 

Redusert sannsynlighet for demens 

Forskere ved Loyola Medical University har i en studie forsket på rødvin og effekten på demens. I studiene hadde de deltakere fra over 19 land. I studien konkluderte forskerne med at det er en statistisk lavere sannsynlighet for demens blant de som drikker rødvin i moderate mengder. 

Forskerne mener at dette er på grunn av stoffet reservatrol. Forskerne skriver videre at de ikke anbefaler at folk som ikke drikker begynner å drikke for å hindre demens. Det finnes flere kilder til resevatrol som bær og man kan få reservatrol i kosttilskudd. 

Oppsummering 

Vin er sunt på grunn av stoffet reservatrol som finnes i både rødvin, hvitvin og rosevin. Likevel så viser forskningen at hvis man skal drikke vin for helseeffekten så er det rødvin man burde velge. Ettersom det er såpass mange negative effekter av alkohol så bør man vurdere om man heller skal få reservatrol fra en annen kilde enn vin. Derimot hvis man allerede drikker moderate mengder med vin så kan det være greit å vite at det kan gi deg noen positive helsegevinster!